Obniżamy składki


Aktualności / niedziela, 15 marca, 2020

W związku z aktualną sytuacją w kraju oraz czasowym zawieszeniem zajęć treningowych zarząd klubu zdecydował się zredukować składkę członkowską w marcu do 25 złotych (w przypadku grup minisiatkówki) oraz 30 zł (w przypadku grupy młodziczek). W sytuacji uiszczenia przez Państwa całości składki za bieżący miesiąc będą Państwo zwolnieni z części opłat w kwietniu. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do zaleceń Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Uważnie przyglądamy się sytuacji, o kolejnych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco.